Blog Logo

زندگی جالب مردم منطقه ای از مالزی روی دریا

زندگی جالب مردم منطقه ای از مالزی روی دریا

يکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

در منطقه ای از مالزی مردم بشکلی بسیار جالب و البته زیبا روی دریا زندگی می کنند و به کوچ نشینان دریایی معروف شده اند! به نقل از چاینا دیلی، تعدادی از مردم مالزی در منطقه ای به نام Bajau بر روی دریا زندگی می کنند که به آنان لقب کوچ نشینان دریایی را داده اند. کودکان به شکار خرچنگ و ماهیگیری مشغول هستند و در کلبه های چوبی زندگی می کنند. مردم این منطقه از راه تجارت دریایی روزگار خود را سپری می کنند. تصاویر مردم Bajau را می توانید در گالری مشاهده کنید.

زندگی روی دریا مالزی

زندگی روی دریا مالزی

زندگی روی دریا مالزی

زندگی روی دریا مالزی

زندگی روی دریا مالزی

زندگی روی دریا مالزی

زندگی روی دریا مالزی

Google

نظرات شما