Logo تلفن رزرو
 1. هتل کوثر اصفهان

  هتل کوثر اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته قیمت ندارد
  اتاق یک تخته قیمت ندارد
  اتاق دو تخته + تخت اضافه قیمت ندارد
  سوئیت جونیور دونفره قیمت ندارد
  سوئیت رویال دو نفره قیمت ندارد
  سوئيت دوبلکس 2 نفره قیمت ندارد

 2. هتل عباسی اصفهان

  هتل عباسی اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته 506,000 تومان 425,000 تومان
  اتاق یک تخته 325,000 تومان 279,000 تومان
  سوئیت 2 نفره 890,000 تومان 665,000 تومان
  دوتخته + تخت اضافه 647,000 تومان 565,000 تومان
  اتاق 2 تخته چشم انداز 740,000 تومان 569,000 تومان
  اتاق 2 تخته پردیس 890,000 تومان 679,000 تومان
  سوئیت قاجار 2 نفره 1,200,000 تومان 899,000 تومان
  سوئیت صفوی 4 نفره 1,650,000 تومان 1,199,000 تومان
  سوئیت چشم انداز 2 نفره 1,000,000 تومان 745,000 تومان
  سوئیت پردیس 2 نفره 1,000,000 تومان 745,000 تومان
  سوئیت سبز 2 نفره 1,385,000 تومان 1,025,000 تومان
  آپارتمان سه خوابه 6 نفره 1,600,000 تومان 1,199,000 تومان

 3. هتل آسمان اصفهان

  هتل آسمان اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق 2 تخته 425,000 تومان 320,000 تومان
  اتاق 1 تخته 260,000 تومان 210,000 تومان
  سوئیت دو نفره 541,000 تومان 394,000 تومان
  دوتخته + تخت اضافه 551,000 تومان 425,000 تومان
  سوئیت رویال 2 نفره 608,000 تومان 426,000 تومان
  دوتخته غربی 328,000 تومان 246,000 تومان
  آپارتمان یک خوابه 2نفره 657,000 تومان 520,000 تومان

 4. هتل پیروزی اصفهان

  هتل پیروزی اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته قیمت ندارد
  اتاق یک تخته قیمت ندارد
  اتاق دوتخته + تخت اضافه قیمت ندارد
  سوئیت رویال 2 نفره قیمت ندارد
  سوئیت سانترال 2 نفره قیمت ندارد

 5. هتل ستاره اصفهان

  هتل ستاره اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته 292,000 تومان 275,000 تومان
  اتاق یک تخته 172,000 تومان 165,000 تومان
  اتاق سه تخته 371,000 تومان 355,000 تومان
  اتاق چهار تخته 451,000 تومان 435,000 تومان
  سوئیت دونفره 402,000 تومان 402,000 تومان

 6. هتل اصفهان اصفهان

  هتل اصفهان اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته قیمت ندارد
  سه تخته قیمت ندارد
  چهارتخته قیمت ندارد
  سوئیت چهارنفره قیمت ندارد
  یک تخته قیمت ندارد
  آپارتمان سه خوابه 6 نفره قیمت ندارد

 7. هتل پارسیان سوئیت اصفهان

  هتل پارسیان سوئیت اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته 291,000 تومان 259,000 تومان
  اتاق سه تخته 370,000 تومان 349,000 تومان
  اتاق چهار تخته 449,000 تومان 429,000 تومان
  سوئیت دونفره 590,000 تومان 519,000 تومان

 8. هتل پارت اصفهان

  هتل پارت اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته قیمت ندارد
  اتاق سه تخته قیمت ندارد
  اتاق 4 تخته قیمت ندارد

 9. هتل عالی قاپو اصفهان

  هتل عالی قاپو اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق 2 تخته 420,000 تومان 378,000 تومان
  اتاق 1 تخته 278,000 تومان 265,000 تومان
  دوتخته + تخت اضافه 551,000 تومان 491,000 تومان

 10. هتل صفوی اصفهان

  هتل صفوی اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته 252,000 تومان 173,000 تومان
  اتاق سه تخته 325,000 تومان 255,000 تومان
  اتاق دوتخته + تخت اضافه 302,000 تومان 239,000 تومان
  اتاق چهار تخته 375,000 تومان 295,000 تومان
  یکنفر در اتاق 2 تخته 252,000 تومان 142,000 تومان

 11. هتل ماهان اصفهان

  هتل ماهان اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته 274,000 تومان 265,000 تومان
  اتاق سه تخته 298,000 تومان 295,000 تومان
  اتاق 4 تخته 367,000 تومان 365,000 تومان

 12. هتل سفیر اصفهان

  هتل سفیر اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته قیمت ندارد
  سوئیت 2 نفره قیمت ندارد
  یک تخته قیمت ندارد
  سه تخته قیمت ندارد
  آپارتمان دو خوابه 4نفره قیمت ندارد

 1. 1
 2. 2