1. هتل کوثر اصفهان

  هتل کوثر اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته 445,000 تومان 415,000 تومان
  اتاق یک تخته 414,000 تومان 399,000 تومان
  اتاق دو تخته + تخت اضافه 557,000 تومان 519,000 تومان
  سوئیت دونفره ظرفیت تکمیل

 2. هتل عباسی اصفهان

  هتل عباسی اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته 447,000 تومان 445,000 تومان
  سوئیت 2 نفره 730,000 تومان 665,000 تومان
  دوتخته + تخت اضافه 568,000 تومان 565,000 تومان
  اتاق 2 تخته چشم انداز 600,000 تومان 550,000 تومان
  اتاق 2 تخته پردیس 730,000 تومان 665,000 تومان
  سوئیت قاجار 2 نفره 1,000,000 تومان 895,000 تومان
  سوئیت صفوی 4 نفره 1,350,000 تومان 1,195,000 تومان
  سوئیت چشم انداز 2 نفره 840,000 تومان 780,000 تومان
  سوئیت پردیس 2 نفره 840,000 تومان 770,000 تومان
  آپارتمان 2 خوابه 4 نفره 870,000 تومان 780,000 تومان
  آپارتمان سه خوابه 6 نفره 1,350,000 تومان 1,200,000 تومان

 3. هتل آسمان اصفهان

  هتل آسمان اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق 2 تخته 381,000 تومان 363,000 تومان
  اتاق 1 تخته 233,000 تومان 224,000 تومان
  سوئیت دو نفره 485,000 تومان 456,000 تومان
  دوتخته + تخت اضافه 491,000 تومان 463,000 تومان
  سوئیت رویال 2 نفره 545,000 تومان 510,000 تومان
  دوتخته غربی 294,000 تومان 284,000 تومان
  آپارتمان یک خوابه 2نفره 589,000 تومان 549,000 تومان

 4. هتل پیروزی اصفهان

  هتل پیروزی اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته 272,000 تومان 252,000 تومان
  اتاق یک تخته 159,000 تومان 149,000 تومان
  اتاق دوتخته + تخت اضافه 349,000 تومان 329,000 تومان
  سوئیت رویال 2 نفره 480,000 تومان 446,000 تومان
  سوئیت سانترال 2 نفره 420,000 تومان 390,000 تومان

 5. هتل ستاره اصفهان

  هتل ستاره اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دو تخته 261,000 تومان 240,000 تومان
  اتاق یک تخته 154,000 تومان 150,000 تومان
  اتاق سه تخته 332,000 تومان 310,000 تومان
  اتاق چهار تخته 404,000 تومان 380,000 تومان
  سوئیت دونفره 360,000 تومان 360,000 تومان

 6. هتل اصفهان اصفهان

  هتل اصفهان اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته 184,000 تومان 181,000 تومان
  سه تخته 240,000 تومان 232,000 تومان
  چهارتخته 296,000 تومان 289,000 تومان
  سوئیت چهارنفره 400,000 تومان 389,000 تومان

 7. هتل پارسیان سوئیت اصفهان

  هتل پارسیان سوئیت اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق یک تخته 229,000 تومان 205,000 تومان
  اتاق دوتخته + تخت اضافه 356,000 تومان 301,000 تومان
  اتاق دوتخته 276,000 تومان 240,000 تومان
  اتاق سه تخته 332,000 تومان 305,000 تومان
  اتاق چهار تخته 403,000 تومان 379,000 تومان

 8. هتل پارت اصفهان

  هتل پارت اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته 284,000 تومان 229,000 تومان
  یک نفر در اتاق دوتخته 284,000 تومان 199,000 تومان
  اتاق سه تخته 364,000 تومان 285,000 تومان
  اتاق 4 تخته 444,000 تومان 345,000 تومان

 9. هتل عالی قاپو اصفهان

  هتل عالی قاپو اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق 2 تخته 409,000 تومان 365,000 تومان
  اتاق 1 تخته 338,000 تومان 305,000 تومان
  دوتخته + تخت اضافه 526,000 تومان 460,000 تومان

 10. هتل ماهان اصفهان

  هتل ماهان اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته 204,000 تومان 189,000 تومان
  اتاق یک تخته 116,000 تومان 113,000 تومان
  اتاق سه تخته 267,000 تومان 249,000 تومان
  اتاق 4 تخته 330,000 تومان 299,000 تومان

 11. هتل سفیر اصفهان

  هتل سفیر اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق دوتخته قیمت ندارد
  سوئیت 2 نفره قیمت ندارد
  یک تخته قیمت ندارد
  سه تخته قیمت ندارد
  آپارتمان دو خوابه 4نفره قیمت ندارد

 12. هتل شیخ بهایی اصفهان

  هتل شیخ بهایی اصفهان

  قیمت و وضعیت اتاق ها مربوط به دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ می باشد
  نوع اتاق قيمت اصلي-برد هتل قيمت با تخفيف ایران بوکینگ
  اتاق 2 تخته 303,000 تومان 275,000 تومان
  اتاق 3 تخته 390,000 تومان 350,000 تومان
  دو تخته +سرویس اضافه 390,000 تومان 362,000 تومان

 1. 1
 2. 2