1 مورد با عنوان اقامتگاه بومگردی پیدا شد.

اقامتگاه بومگردی زاغ بور بیرجند

اقامتگاه بومگردی زاغ بور بیرجند اقامتگاه بومگردی

3 ستاره

این اقامتگاه یکی از خانه های قدیمی روستای اکبریه بیرجند است که قدمت آن به 150 سال پیش به دوره قاجار بر می گردد. این خانه در سال 1396 بازسازی شده و هم اکنور بعنوان یک اقامتگاه بوم گردی با 7 اتاق در خدمت مسافران است.

شروع قیمت از170,000 تومان قیمت اتاق ها