قانون جدید ترکیه اقامت توریستی ایرانی ها را محدود کرد

توریستی فقط 1 سال

بر اساس قانون جدیدی که از اول سال 2020 در ترکیه اجرایی می شود، اقامت توریستی اتباع کشورهای غیر اروپایی شامل ایران محدود به یک سال شده است. بدین ترتیب کسانی که اقامت یکساله توریستی در ترکیه دارند دیگر نمی توانند اقامت خود را تمدید کنند و باید از ترکیه خارج شوند یا نوع اقامت خود را تغییر دهند.

این قانون بیشتر به این دلیل اجرایی شده است که دولت ترکیه تشخیص داده بیشتر کسانی که بصورت توریستی طولانی مدت در ترکیه اقامت دارند به طریقی از داخل ترکیه کسب درآمد می کنند که طبیعتا این کسب درآمد غیرقانونی بوده و بدلیل غیر قابل پیگیری بودن، مالیات آن هم پرداخت نمی شود. به همین دلیل شرایطی فراهم کرده است که این افراد اقامت خود را از توریستی به نوع دیگری تغییر دهند تا بتوانند همچنان در ترکیه زندگی کنند. تغییر نوع اقامت شامل اقامت از طریق سرمایه گذاری خرید اموال غیرمنقول، ثبت شرکت، اقامت کاری و ... می شود.

بعنوان مثال تا پیش از این ایرانیها می توانستند با اجاره ملک، اقامت یکساله بگیرند و هر سال آنرا تمدید کنند اما اکنون این اقامت فقط یکسال اول داده می شود و بعد از آن یا باید یک ملک غیر منقول مانند خانه، آپارتمان یا ملک تجاری (به هر قیمت) بخرند، یا یک شرکت ثبت کنند و مالیات درآمد کسب شده خود را بپردازند یا اگر جایی کار می کنند، اقامت خود را به اقامت کاری تغییر دهند و از کارفرما بخواهند کارهای مربوط به تغییر اقامت به کاری را انجام دهد.

اگر کسی همچنان بخواهد با اقامت توریستی در ترکیه زندگی کند باید بعد از یکسال، بمدت یکسال از ترکیه خارج شود و سپس می تواند مجددا اقامت یکساله توریستی بگیرد. این موضوع تاثیر بسزایی بر زندگی تعداد زیادی از مهاجرین ایرانی که تابحال بصورت توریستی در ترکیه زندگی می کردند خواهد گذاشت.

نوشته شده در ۳ دی ۱۳۹۸

ارسال نظر

Captcha