مطالب مرتبط با ماشین

مناسب ترین هتل برای یک عشق ماشین

هتلی برای دوستداران ماشین

اگر شما هم از آن دسته افراد عاشق ماشین یا در اصطلاح ماشین باز هستید، احتمالا مناسب ترین محل برای اقامت خود را پیدا کرده اید. هتل V8 یا اصطلاحا 8 سیلندر واقع در شهر Boblingen میباشد